تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

دنیای اقتصادی امروز عرصه رقابت بین شرکت ها و مراکز خدماتی بسیار زیادی است که معمولاً برای حفظ بقاء خود ناچار هستند کیفیت محصولات و خدمات را خود را مرتب بهبود بخشند چرا که امروزه موضوع انحصار حضور در بازار و تصرف تک قطبی (مونوپول) بخشی از بازار تقریباً امری محال است. از طرفی دیگر به دلیل تکثر کالاهای مشابه در بازارهای یکسان، مدیران موفق دریافته اند که بجز ایجاد تمایز برای محصولات و خدمات خود نمی توانند در عرصه رقابت از رقبا پیشی بگیرند یا حداقل سهم خود را از بازار فعلی حفظ نمایند. بدون شک چنین مدیرانی به درستی محیط پیرامون خود را رصد کرده و می دانند که تنها بخشی که می تواند چنین مزیتی برای شرکت و سازمان تحت امر آنها ایجاد کند بخش تحقیق و توسعه است. واحد تحقیق و توسعه بعنوان پیشران شرکت ها و سازمان های تولیدی، توزیعی و خدماتی، می تواند نقش بسزایی در رونق کسب و کارها بطور مداوم و مستمر ایجاد نماید. اما هزینه بسیار بالای راه اندازی چنین واحدی در شرکت های عمدتاً کوچک موجب شده است که مدیران در کوتاه مدت از خدمات این بخش بی بهره بمانند. مؤسسه هومیان با تجربه چندین ساله در بخش تحقیق و توسعه و اجرای پروژه های بزرگ برای شرکت های پیشرو، هم اینک آمادگی دارد با استفاده از پتانسیل مدیران و محققین مختلف خود در سراسر کشور با انعقاد قرارداد محرمانگی تمام فعالیت های مربوط به حوزه تحقیق و توسعه را به شرح زیر برای همه‌ی صاحبان کسب و کارهای بخش کشاورزی کشور اجرا نماید:
  • تعیین مرزهای صنعت،
  • شناسایی دقیق رقبای فعال،
  • بررسی بازار و تعیین سهم هر یک از رقبا در هر محصول،
  • شناسایی خلاء‌های بازار و معرفی بخش های کم رقیب (Blue Ocean) و بخش های معمول با رقابت فشرده (Red Ocean)،
  • تهیه درخت محصول و درخت بازار صنعت مربوطه،
  • صحه گذاری کارآیی و عملکرد محصولات جدید در مقایسه با رقبا در شرایط واقعی کشاورزی،
  • بررسی نقاط ضعف و قوت سبد کالاهای هر شرکت در مقایسه با میانگین صنعت و پیشنهاد بهینه سازی ترمیم و تکمیل سبد،
  • پیشنهاد بهترین استراتژهای نفوذ در بازار متناسب با پتانسیل هر شرکت.
  • اجرای طرح های خاص بر اساس نیاز هر کسب و کار
  بدیهی است که استفاده از خدمات این مؤسسه می تواند ضمن صرفه جویی معنی دار در هزینه ها موجب توسعه بازار و افزایش سهم حضور در بازار و ارتقاء توان رقابت شرکت گردد.