کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری

امروزه محدودیت‌های منابع و مشکلات بسیار متعدد حوزه کشاورزی موجب ایجاد چالش‌های جدی حقوقی، قضایی، اجتماعی و امنیتی در کشور گردیده است. حجم بالای ورودی پرونده‌های مختلف به مراجع قضایی باعث اطاله دادرسی شده و پیچیدگی فنی اینگونه منازعات، الزام مراکز حقوقی و قضایی کشور برای استفاده از توان متخصصین کشاورزی در امر قضاوت را اجتناب ناپذیر نموده است. در همین راستا خوشبختانه هم اکنون دو مجموعه بزرگ «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و  «مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» طی سال‌های اخیر با تربیت متخصصین کشاورزی دارای صلاحیت و آموزش آنها با اصول حقوقی کشور، توانسته‌اند گامی بزرگ در راستای احقاق حقوق کشاورزان، بهره‌برداران و تمام ذینفعان مرتبط با بخش کشاورزی را فراهم آورند. این کارشناسان مجرب با مهارت کافی در حوزه حقوقی مسائل مربوطه، می‌توانند مشاوره‌های بسیار موثری به متقاضیان ارایه نمایند. مجموعه هومیان که مدیران و مؤسسین آن نیز از کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشند فرصتی را فراهم آورده تا متقاضیان مختلف قبل از تشکیل پرونده در محاکم قضایی با این کارشناسان مشورت کرده و در خصوص چگونگی رسیدن به حق و حقوق خود تصمیم درستی اتخاذ نمایند.