دوره ها

ما 638 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی تولید میلورم

متوسط

استفاده از بندپایان در رژیم عذایی انسان یا رژیم غذایی …

کارگاه آموزش پرورش بوقلمون سفید

متوسط

پرورش بوقلمون سفید کانادایی یکی از سود آور ترین شاخه …

کارگاه آموزشی اصول و پرورش شتر مرغ

1.5 ساعت
متوسط

از بیست و دو سال پیش که با ورود اولین …

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

1.5 ساعت
متوسط

پرورش ماهی زینتی ، یکی از مشاغلی است که راه …

کارگاه آموزشی پرورش بز مورسیا

1.5 ساعت
متوسط

تاریخچه وابستگی بشر به دامداری و استفاده از فرآورده‌های آن …

کارگاه آموزشی ورمی کمپوست

متوسط

ورمی کمپوست نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم …

کارگاه آموزشی تولید رازیانه

متوسط

✅ رازیانه گیاهی علفی وچند ساله است و هوای گرم …

کارگاه آموزشی پرورش قورباغه گوشتی

1.5 ساعت
متوسط

دنیای مدرن امروزی به دنبال این است که ببیند چه …