دوره ها

ما 638 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند شاروله

1.5 ساعت
متوسط

شاروله گوسفندی گوشتی-شیری است که نژاد آن به کشور فرانسه …

کارگاه آموزشی پرورش و تولید کبک

30 دقیقه
متوسط

معمولاً تا صحبت از ماکیان میشه همه یاد مرغ و …

کارگاه آموزشی پرورش زالو

1.5 ساعت
متوسط

سال‌های اخیر ممکن است بطور پراکنده در مورد پرورش زالو …

کارگاه آموزشی پرورش قرقاول

1.5 ساعت
متوسط

قرقاول جز اون دسته از پرندگانی است که دارای خواص …

کارگاه آموزشی پرورش و نگهداری سگ سرابی

متوسط

پرورش و تربیت سگ‌های نگهبان سابقه‌ای طولانی دارد اخیراً تنوع‌های …

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی

متوسط

قارچ‌ها گروهی از موجودات زنده هستند که شامل قارچ‌های میکروسکوپی …

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند رومانف

متوسط

بدیهی است که کشاورزی و دامپروری حفظ سنت نیست بلکه …

کارگاه آموزشی آبزی پروری در سیستم های مدار بسته

متوسط

✅ آبزی پروری در سیستم های مدار بسته یک روش …