دوره آموزش معلمان

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های آموزش معلمان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مقدمه ای بر احتمال و آمار

8.5 ساعت
مبتدی

این دوره با مروری بر انواع داده ها و آمار …

آنچه یاد خواهید گرفت
احتمال و تکنیک های اساسی تجزیه و تحلیل و استنتاج داده ها را بیاموزید.
درک عمیق تری از مفاهیم اساسی پیدا کنید.