دوره دوره های آموزشی هومیان

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دوره های آموزشی هومیان

ما 637 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند شاروله

1.5 ساعت
متوسط

شاروله گوسفندی گوشتی-شیری است که نژاد آن به کشور فرانسه …

کارگاه آموزشی پرورش زالو

1.5 ساعت
متوسط

سال‌های اخیر ممکن است بطور پراکنده در مورد پرورش زالو …

کارگاه آموزشی پرورش قرقاول

1.5 ساعت
متوسط

قرقاول جز اون دسته از پرندگانی است که دارای خواص …

کارگاه آموزشی پرورش و نگهداری سگ سرابی

متوسط

پرورش و تربیت سگ‌های نگهبان سابقه‌ای طولانی دارد اخیراً تنوع‌های …

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی

متوسط

قارچ‌ها گروهی از موجودات زنده هستند که شامل قارچ‌های میکروسکوپی …

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند رومانف

متوسط

بدیهی است که کشاورزی و دامپروری حفظ سنت نیست بلکه …

کارگاه آموزشی آبزی پروری در سیستم های مدار بسته

متوسط

✅ آبزی پروری در سیستم های مدار بسته یک روش …

کارگاه آموزشی تولید میلورم

متوسط

استفاده از بندپایان در رژیم عذایی انسان یا رژیم غذایی …