دوره محصولات گلخانه ای به روش هیدروپونیک

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های محصولات گلخانه ای به روش هیدروپونیک

ما 93 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی

متوسط

قارچ‌ها گروهی از موجودات زنده هستند که شامل قارچ‌های میکروسکوپی …

کارگاه آموزشی تولید علوفه هیدروپونیک

1.5 ساعت
متوسط

تولید علوفه هیدروپونیک به دلیل عدم نیاز به خاک و …

کارگاه آموزشی تولید قارچ گانودرما

متوسط

ارزش غذایی قارچ‌ها تقریباً برای همه مردم شناخته شده است …