دوره محصولات دامی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های محصولات دامی

ما 164 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند شاروله

1.5 ساعت
متوسط

شاروله گوسفندی گوشتی-شیری است که نژاد آن به کشور فرانسه …

کارگاه آموزشی پرورش قرقاول

1.5 ساعت
متوسط

قرقاول جز اون دسته از پرندگانی است که دارای خواص …

کارگاه آموزشی پرورش و نگهداری سگ سرابی

متوسط

پرورش و تربیت سگ‌های نگهبان سابقه‌ای طولانی دارد اخیراً تنوع‌های …

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند رومانف

متوسط

بدیهی است که کشاورزی و دامپروری حفظ سنت نیست بلکه …

کارگاه آموزشی تولید میلورم

متوسط

استفاده از بندپایان در رژیم عذایی انسان یا رژیم غذایی …

کارگاه آموزش پرورش بوقلمون سفید

متوسط

پرورش بوقلمون سفید کانادایی یکی از سود آور ترین شاخه …

کارگاه آموزشی پرورش بز مورسیا

1.5 ساعت
متوسط

تاریخچه وابستگی بشر به دامداری و استفاده از فرآورده‌های آن …

کارگاه آموزشی پرورش عروس هلندی

متوسط

بر اساس آمارهای موجود طوطی عروس هلندی بعد از مرغ …