محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دام سبک

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 32 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
متوسط

کارگاه آموزشی پرورش گوسفند شاروله

شاروله گوسفندی گوشتی-شیری است که نژاد آن به کشور فرانسه …

96,000 تومان

متوسط

کارگاه آموزشی پرورش بز مورسیا

تاریخچه وابستگی بشر به دامداری و استفاده از فرآورده‌های آن …

84,000 تومان