درباره هوم

درباره هوم

هوم با نام علمی Ephedra spp. درختچه ‌ای همیشه سرسبز است و در باورهای ایرانی به عنوان سرور گیاهان شناخته می‌شده است. هوم خواص دارویی شناخته شده ای داشته و از عصاره آن نوعی نوشیدنی فراهم می‌ساختند. این گیاه در چهار فصل سال و حتی در میان برف و یخبندان، سبزی و طراوت خود را حفظ می‌کند. ساقه‌های درختچه هوم تنها به هنگامی خشک می‌شوند که سن آن‌ها به پایان رسیده باشند.
در سنگ نگاره ها و سفالینه های ماقبل تاریخ ایران طرح هایی از این گیاه دیده شده به طوری که در آثار به دست آمده در کوه های اطراف خمین متوجه اسرار نهفته ایی در نقش های بزكوهی در حالت های مختلف و گیاه هوم می شوند. بز كوهی نماد یك فرشته است (ناجی مشی و مشیانه) و گیاه مقدس هوم (گیاه جاودانگی و مانایی) است و تركیب نقش بز كوهی و گیاه هوم به این مضمون است كه: ای فرشته ی ناجی از گیاه مقدس هوم بخور تا همیشه بمانی